Nieuwe testprocedure WLTP biedt meer transparantie voor Mercedes-Benz rijders

06-03-2018 09:19

Tussen nu en de herfst van 2018 laat Mercedes-Benz zijn modellen geleidelijk overgaan op de WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). In vergelijking met de NEDC (New European Driving Cycle) zorgt de WLTP voor nauwkeurigere testresultaten die beter overeenkomen met het praktijkverbruik van een auto. 

WLTP

De nieuwe CLS is de eerste Mercedes-Benz die volgens de WLTP is gecertificeerd, gevolgd door de nieuwe A-Klasse, die begin februari zijn wereldpremière in Amsterdam kende. In de herfst van 2018 zullen de WLTP-waarden van alle Mercedes-Benz modellen bekend zijn. In de overgangsfase tussen NEDC en WLTP garandeert Mercedes-Benz tijdelijk de huidige BPM. 
 
De uitgebreide nieuwe Europese regelgeving WLTP omvat een groot aantal verschillende tests en compleet nieuwe procedures. Daarbij zijn de eisen, die aan de tests en het evalueren en documenteren van de resultaten worden gesteld, een stuk hoger. Bovendien wordt niet alleen de basisvariant van een model getest, maar worden in de WLTP ook de optionele uitrustingen meegenomen. Tijdens een testrit op de openbare weg, de RDE-test (Real Driving Emissions), wordt gecontroleerd of een auto de Euro 6-normen op het gebied van de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof niet overschrijdt. 
 
Verwacht wordt dat auto’s met verbrandingsmotor op papier meer zullen verbruiken en meer CO2 zullen uitstoten – tot gemiddeld 20% meer. Het daadwerkelijke verbruik en de daadwerkelijke CO2-uitstoot blijven evenwel hetzelfde. De auto’s zijn immers niet veranderd, het is de meetprocedure die nauwkeuriger is geworden. WLTP-waarden worden in laboratoriumsituatie gemeten wat noodzakelijk is om cijfers te verkrijgen, die reproduceerbaar en vergelijkbaar zijn. Daarbij wordt het praktijkverbruik beïnvloed door tal van variabele factoren – zoals de weersomstandigheden, de rijstijl van de chauffeur en de belading van de auto. 

Impact WLTP op de BPM 

Tot op heden zijn uitsluitend nieuwe modellen – waaronder de CLS en de nieuwe A-Klasse – al WLTP gehomologeerd, terwijl alle overige auto’s nog de NEDC cyclus hebben doorlopen. Om te allen tijde over vergelijkbare testresultaten te beschikken, worden WLTP gehomologeerde waarden volgens een complexe berekening omgezet naar vergelijkbare NEDC-waarden (“NEDC 2.0”). Het gevolg is evenwel dat deze zogenaamde ‘teruggerekende’ waarden vaak hoger zullen liggen als gevolg van de realistischere tests. 

In Nederland is de BPM (belasting van personenauto’s en motorrijtuigen) voor een nieuwe auto gebaseerd op de CO2-uitstoot zoals vermeld staat op het Certificaat van Overeenstemming (CVO) van de auto. Door hogere CO2-uitstoot als gevolg van de WLTP-testprocedure zal de BPM toenemen. Om significante en marktverstorende prijsstijgingen te voorkomen, is een aanpassing van de huidige BPM-wetgeving noodzakelijk. Vooralsnog is er echter geen duidelijkheid per wanneer de overheid de huidige op de NEDC gebaseerde BPM-tabel aan WLTP zal aanpassen. 
 
Concreet betekent dit dat de overgangsfase tussen NEDC en WLTP voor de consument nu al kan leiden tot een prijsverhoging. De definitieve berekening van de BPM en de consumentenadviesprijs is echter pas mogelijk op het moment dat de definitieve CO2-waarden bekend zijn. Vooralsnog zijn de meeste definitieve CO2-waarden echter nog niet bekend, waardoor bij verkoop nog niet duidelijk is hoe hoog het BPM-bedrag op het moment van aflevering zal zijn. 

Tijdelijke BPM-garantie 

Mercedes-Benz heeft besloten om in deze overgangsperiode maatregelen te treffen om de consument tegen deze mogelijke evolutie te beschermen. Een eventueel hoger BPM-bedrag wordt door Mercedes-Benz tijdelijk gecompenseerd door middel van een korting ter hoogte van de BPM-stijging. Deze tijdelijke BPM-garantie voor Mercedes-Benz personenwagens – met uitzondering van AMG-modellen – is van toepassing tot het moment van publicatie van de consumentenadviesprijzen gebaseerd op de nieuwe, omgerekende NEDC-waarden en dus van toepassing op alle bestellingen tot eind maart 2018. 

Vermelding verbruikscijfers in publicaties 

Het is wettelijk verplicht om in brochures en andere publicaties verbruikscijfers te vermelden. Voorlopig houdt Mercedes-Benz daarvoor nog de NEDC-gegevens aan. Naar verwachting worden die ten laatste in de herfst van 2018 door de WLTP-waarden aangevuld.  

Q & A  

De belangrijkste vragen en antwoorden in verband met WLTP: verbruikscijfers zijn beter vergelijkbaar. 

Verandert de nieuwe testcyclus het brandstofverbruik van auto’s? 

Nee. Het verbruik van een auto wordt niet anders door de overgang naar de nieuwe WLTP-meetprocedure. Wat wel verandert, is het verschil tussen de gemeten waarden en het daadwerkelijk verbruik. Daardoor kunnen Mercedes-Benz rijders een betere inschatting maken van het gecombineerde verbruik en de gecombineerde CO2-uitstoot. De WLTP test bovendien niet alleen de basisuitvoering van een auto, maar ook uitvoeringen met meer opties. Door de WLTP zijn auto’s en verschillende varianten van auto’s beter met elkaar te vergelijken. 

Leidt de WLTP tot hogere verbruikscijfers en CO2-waarden? 

Auto’s met verbrandingsmotor zullen op papier meer verbruiken en meer CO2 uitstoten. Het daadwerkelijke verbruik en de daadwerkelijke CO2-uitstoot blijven evenwel hetzelfde. De auto’s zijn immers niet veranderd, maar de meetprocedure is nauwkeuriger geworden.  

Met hoeveel procent zullen de verbruikscijfers en CO2-waarden stijgen?

De VDA, de Duitse associatie van automobielfabrikanten, verwacht dat de overgang naar de WLTP voor gemiddeld 20 procent hogere verbruikscijfers en CO2-waarden zal zorgen. Dit in vergelijking met de oude NEDC-cijfers. 

Zal het WLTP-verbruik gelijk zijn aan het praktijkverbruik? 

De WLTP maakt het verschil tussen de in de catalogus genoemde waarden en de praktijkwaarden een stuk kleiner. Toch zijn ook de WLTP-waarden in een laboratoriumsituatie gemeten. Dit is noodzakelijk om cijfers te krijgen die reproduceerbaar en vergelijkbaar zijn. Daarbij wordt het praktijkverbruik beïnvloed door onder meer de rijstijl van de bestuurder, de gereden route, het weer, de belading van de auto, de technische staat van de auto en natuurlijk de verkeerssituatie op de weg. Praktijkwaarden zijn daardoor niet reproduceerbaar en vergelijkbaar.  

Geldt de slechte reproduceerbaarheid dan ook niet voor de RDE-emissietests?  

Tijdens de RDE-testritten wordt gekeken of de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PN) de wettelijke limiet niet overschrijdt. Daarbij wordt met toleranties gewerkt. Een RDE-test wordt gehouden onder verschillende, wettelijk gedefinieerde omstandigheden. In de praktijk betekent dit dat de emissiewaarden in werkelijkheid lager zullen uitvallen dan de gecertificeerde waarden. Een RDE-test maakt het echter niet mogelijk om tot een reproduceerbaar verbruikscijfer te komen dat representatief is voor alle Mercedes-Benz rijders. 

Is de introductie van de WLTP en RDE een reactie op het emissieschandaal bij Volkswagen? Zijn de strengere testprocedures ingevoerd onder druk van de publieke opinie?  

Nee. De ontwikkeling van de WLTP begon al in 2007 op VN-niveau en het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie startte in 2011 met de uitwerking van de RDE-tests. Het heeft veel tijd gekost om tot deze realistische meetprocedures te komen, vooral omdat er uitgebreide meetprogramma’s aan vooraf gingen. Daarbij heeft het veel tijd en moeite gekost om de CO2MPAS-tool te ontwikkelen, waarmee WLTP-cijfers kunnen worden omgezet naar NEDC-waarden. Dat is nodig om nog tot 2020 zowel de WLTP- als de NEDC-cijfers van auto’s te kunnen weergeven. Want pas in 2021 gaat de Europese wetgeving op het gebied van vlootdoelen voor autofabrikanten over op de WLTP-norm. 

Wie voert de WLTP- en RDE-tests uit? Onafhankelijke instituten? Of de autofabrikanten zelf?  

De WLTP-tests worden uitgevoerd door onafhankelijke instanties, zoals TÜV of DEKRA. Zij moeten ervoor zorgen dat de tests aan alle wettelijke eisen voldoen. 

Hoe wordt vlootuitstoot in de toekomst berekend?

Door de WLTP wordt de CO2-uitstoot van auto’s op papier een stuk hoger. De CO2-doelen die fabrikanten moeten halen, zijn door de EU tot en met 2020 op basis van de NEDC vastgelegd. Daarom worden nog tot en met dat jaar NEDC-waarden berekend met een softwaretool die CO2MPAS heet of gemeten met aanvullende NEDC-tests. De CO2MPAS-tool is ontwikkeld door het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. Aangezien de berekende NEDC-waarden gebaseerd zijn op de uitkomsten van de striktere WLTP-procedure, zullen ze hoger zijn dan de waarden die uit een echte NEDC-test komen.