Active Brake Assist 4

Active Brake Assist 4 helpt de chauffeur bij het herkennen van een dreigend ongeval. Als het systeem langzaam rijdend of stilstaand verkeer herkent en merkt dat de chauffeur hier niet op anticipeert dan geeft het hoorbare en zichtbare signalen. Datzelfde gebeurt als het systeem fietsers en voetgangers signaleert, zelfs als fietsers langs de truck rijden of als voetgangers tussen twee geparkeerde auto’s de weg op lopen. Reageert de chauffeur niet of niet op tijd? Dan grijpt het systeem actief in en zet indien nodig zelfs een noodstop in.

Deze noodstop kan kop-staartbotsingen en ongelukken met andere weggebruikers vermijden, of de impact hiervan aanzienlijk verminderen. Active Brake Assist 4 maakt gebruik van de nieuwste radartechnologie om de afstand tot verkeersdeelnemers te bewaren Deze radartechnologie functioneert ook in het donker en bij slechte weeromstandigheden.

Active Brake Assist 4 vervangt de chauffeur niet. Het assistentiesysteem reageert alleen op voertuigen en verkeersdeelnemers op de eigen rijstrook. Tegemoetkomende voertuigen worden niet waargenomen. Active Brake Assist 4 herkent dus niet elke gevaarlijke situatie, waardoor de verantwoordelijkheid voor het voertuig nog altijd bij de chauffeur ligt.

Werking in het kort:
Herkent het systeem het gevaar voor een botsing met een voorligger of andere weggebruiker dan wordt de chauffeur via een drietrapswaarschuwingssysteem op het gevaar gewezen. Door de waarschuwing heeft hij dus voldoende tijd om zelf in te grijpen. Blijft een handeling van de chauffeur uit, dan:

  • wordt een optische en akoestische waarschuwing gegeven;
  • volgt een remingreep van ca. 3 m/s2, dit is ca. 50 procent van het maximale remvermogen;
  • volgt de volremming.

Bediening van Active Brake Assist 4:
Het systeem is na het inschakelen van het contact geactiveerd. De lichtdiode in de drukschakelaar is uit. Indien nodig kan de chauffeur Active Brake Assist altijd uitschakelen (lichtdiode aan). Tot het begin van de eigenlijke noodremming kan door een ingreep van de chauffeur (bijv. knipperlicht, wisselen van rijstrook, rem, kick-down, uitschakelen van Active Brake Assist) de ingreep van het systeem afgebroken worden. Wanneer de ingreep van de chauffeur tijdens een gevaarlijke situatie uit blijft, dan zet Active Brake Assist 4 de noodgreep door. De optische waarschuwing blijft ook in uitgeschakelde toestand actief. De systeemtoestand wordt via de LED in de drukschakelaar en een tekstpop-up in het bestuurdersinformatiesysteem weergegeven.