Attentie-assistent.

Attentie-assistent is een veiligheidssysteem, gebaseerd op spoorassistent, dat aan de hand van verschillende checks in de gaten houdt hoe geconcentreerd de chauffeur nog is. Niet alleen houdt het systeem in de gaten of de chauffeur de truck recht op de weg houdt, ook analyseert het systeem hoe de chauffeur onder andere de richtingaanwijzers, het gaspedaal, de motorrem en de retarder bedient.

Aan de hand van al die informatie krijgt attentie-assistent een beeld van hoe gefocust de chauffeur nog is, en of het misschien tijd wordt voor een pauze. Via de chauffeursactiviteiten wordt een ‘monotoniewaarde’ berekend, die ervan uitgaat dat met toenemende reisduur de aandacht van de chauffeur door de eentonigheid van de rijsituatie daalt. Vertoont de chauffeur echter een actief rijgedrag, bijv. door bediening van richtingaanwijzers/ gaspedaal/ motorrem/ retarder, dan heeft dit een positief gevolg voor de monotoniewaarde.

Attentie-assistent wordt bij elke herstart van het voertuig, of na dertig minuten met draaiende motor geactiveerd. Hierbij worden gedurende de eerste vijftien minuten alle systeemrelevante gegevens geregistreerd. Voorwaarde is dat het voertuig met meer dan 60 km/u op een weg met herkenbare rijstrookmarkeringen onderweg is. Is het voertuig met een lagere snelheid onderweg, dan verschijnt het waarschuwingssignaal later.

Als na een tijdje de grenswaarden bereikt zijn, dan wordt de chauffeur via een optisch signaal (geel symbool i.c.m. ‘Gelieve een pauze te nemen’) en een kort akoestisch signaal gewaarschuwd. Het signaal is zichtbaar tot de chauffeur de waarschuwing bevestigt of tot hij attentie-assistent deactiveert. De waarschuwing wordt om de 15 minuten herhaald.