Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Op weg naar een duurzame toekomst!

De wereld om ons heen verandert en Stern Auto verandert mee. Het gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt door Stern Auto omarmd. Wij hebben oog voor onze leefomgeving en oog voor mensen, zowel voor de eigen medewerkers als voor klanten en zakelijke relaties. Dit zonder de winstgevendheid van het bedrijf uit het oog te verliezen. Een goed rendement doet investeren in mensen en milieu, wat de duurzaamheid van het bedrijf kan garanderen. Anders gezegd: een bedrijf dat bijdraagt aan de samenleving, plaatst zich midden in deze samenleving.

Respect voor het leefmilieu.

Er wordt zorgvuldig omgegaan met het leefmilieu en de grond- en hulpstoffen die wij in onze bedrijven gebruiken. Wij spannen ons in om:

  • Het verbruik van energie, water en papier te beheersen.
  • Afvalstromen te scheiden en de hoeveelheid te beperken.
  • Risico's bij het gebruik en opslag van (gevaarlijke) stoffen beperken.
  • Milieuverontreiniging te voorkomen.
  • Onze klanten te informeren over duurzame mobiliteitsoplossingen.
  • Zorg en aandacht te besteden aan welzijn, ARBO, werkplek en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker.

Stern Auto is sinds december 2012 officieel 'Erkend Duurzaam' gecertificeerd. In 2014 is Stern Auto wederom gecertificeerd. Sinds september 2017 is Stern Auto wederom gecertifceerd, maar ditmaal voor het 'Erkend Duurzaam Plus' certificaat. Klik hier om meer te lezen over deze certificering.

Maatschappelijke bijdrage.

Op maatschappelijk gebied is Stern Auto zeer actief. Zo ondersteunt Stern Auto jaarlijks meerdere goede doelen door het beschikbaar stellen van auto's en andere middelen. Stern Auto rijdt daarnaast ook met regelmaat mee met autorally's zoals bijvoorbeeld de MaartenMemorial welke georganiseerd worden vanuit een maatschappelijk belang. Lokaal is Stern Auto sponsor van verschillende sportverenigingen uiteenlopend van voetbal tot motorcross op zowel topsport zoals AFC Ajax en Almere City FC niveau als op recreatie niveau zoals DOVO en GVVV.

Stern Groep.

Door de aard van de werkzaamheden is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen Stern Groep ontstaan rondom het thema van veiligheid & gezondheid. Vervolgens heeft Stern Groep zich gericht op het verbeteren van haar ecologische voetafdruk. Stern Groep is trots dat het Vogelbescherming Nederland mag ondersteunen om ook op een andere manier een maatschappelijke bijdrage te leveren. Klik hier voor de volledige visie van Stern Groep op duurzaam ondernemen.

Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz wijdt zich aan de bescherming van het milieu. Hierbij volgen zij nationale en Europese wetten, en het nog strengere milieubeleid van ons concern. Wij streven naar: het ontlasten van het milieu, en het sparen van natuurlijke rijkdommen om zo te kunnen beantwoorden aan de hoge verwachtingen van onze klanten en zakelijke relaties.  Hoe Mercedez-Benz dit in de praktijk brengt leest u hier.

Erkend-Duurzaam-Plus-png.png