Mercedes-Benz Uptime - intelligent verbonden

Door voertuigen, Mercedes-Benz service en uw transportonderneming intelligent met elkaar te verbinden, zorgt SternTrucks voor optimale inzetbaarheid van uw voertuigen en de mogelijkheid om werkplaatsbezoeken te plannen. Met Telediagnose wordt volledig automatisch in realtime de status van de voertuigsystemen gecontroleerd, waardoor kritieke toestanden op tijd worden herkend en vroegtijdig kan worden bepaald of onderhouds- of reparatiewerkzaamheden zijn vereist.

Met Mercedes-Benz Uptime kunt u pech onderweg en andere ongeplande situaties waarbij een voertuig stil komt te staan, tot een minimum beperken en kunnen werkplaatsbezoeken worden gebundeld voor meer efficiëntie. 

Drie services, één doel: nóg hogere inzetbaarheid dankzij persoonlijke klantenservice.

 

realtime_314x150.jpg

Ondersteuning in realtime bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

De exclusieve klantenportal geeft u een compleet en actueel overzicht van de staat van uw gehele wagenpark en verstrekt concrete adviezen over te nemen maatregelen.

stilstand_314x150.jpg

Onverwachte stilstand vermijden. 

Er wordt direct contact met u opgenomen om een afspraak te maken met de werkplaats van een Mercedes-Benz dealer. Deze afspraak wordt optimaal afgestemd op de geplande route en opdrachten voor het betreffende voertuig. 

onderhoud_314x150.jpg

Efficiënt management van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

SternTrucks wordt vroegtijdig op de hoogte gebracht wanneer wordt geconstateerd dat onderhoud of reparatie is vereist. Wij stellen een pakket met de vereiste onderhouds- en reparatiewerkzaamheden samen en neemt proactief contact met u op om een afspraak te maken.

Contactpersonen Sales

Vestiging Almere
Rein Liet - 06-20056719

Vestiging Nijkerk
Tom van der Wiele - 06-82058779
Remco van Laar - 06-53578391

Vestiging Veenendaal
Anthony de Groot - 06-82122915

Vestiging Utrecht
Coen van der Wind - 06-54762566